Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Certificering en Gebruiksinstructie

Categorieen:
Houtverduurzaming
Subcategorieen:
Certificering en Gebruiksinstructie

Certificering

Van der Sijde Houtverduurzaming is voor het impregneren volgens de vacuum & druk methode KOMO® gecertificeerd.

Ons hout is verduurzaamd onder vacuüm en druk met een houtverduurzamingsmiddel ter voorkoming van aantasting van het hout door houtaantastende organismen met het hiervoor onder nummer NL-0008998 wettelijk toegelaten middel Tanalith E 3462, met de werkzame stoffen basis koper, propiconazool en tebuconazool. Het behandelde hout kan gebruikt worden voor gebruiksklasse 1, 2, 3 en 4, met uitzondering van hout dat in permanent contact zal komen met water of voedingsmiddelen, in visvijvers of als zaagsel in dierenverblijven. Bij de verwerking van dit product dienen de normale veiligheidsvoorschriften zoals bij onbehandeld hout in acht worden genomen, zoals: draag handschoenen bij het omgaan met hout en voorkom inademing van zaagsel. Bewerkingen aan het hout, moeten zijn voltooid voordat tot behandeling wordt overgegaan. Indien het onvermijdelijk is dat bewerkingen na de houtverduurzaming plaatsvinden, moeten de bewerkte delen worden nabehandeld met een voor die toepassing toegelaten middel. Afkortstukken en zaagsel dienen als huishoudelijk afval (particulier) of bedrijfsafval (professioneel) te worden afgevoerd. Het is niet toegestaan deze in open haard, houtkachel of open vuur te verbranden. Aan het einde van de gebruiksperiode dient verduurzaamd hout volgens de dan geldende wettelijke voorschriften te worden verwijderd.

SKH

De Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) geeft het KOMO® productcerticaat af. De SKH ziet er op toe dat het onder vacuum & druk impregneren volgens vaste richtlijnen wordt uitgevoerd. Het zorgt ervoor dat het eindproduct voldoet aan de gestelde eisen voor het verduurzamingproces en het eindproduct. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de SKH: www.skh.org